e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
KategorieReklama:
e-shop zdarma

Obchodni podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy JK-KOVO Sobotka s.r.o. IČ 27520692 (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

  1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

  1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

  1. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 

  1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

 

  1. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu JK-KOVO Sobotka s.r.o. kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje nebudou nikdy poskytnuty třetí osobě a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 

 1. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 

  1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v případě doručení Českou poštou se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

  2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.

   Česká pošta
   Objednávku lze zaslat prostřednictvím České pošty. Doručená Vám bude do 3-5 pracovních dní od expedice objednávky.
   Česká pošta je schopna doručit zásilky maximálně do 30 kg hmotnosti.

    

 

 1. Reklamace

 

  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu JK-KOVO Sobotka s.r.o a právním řádem platným v ČR.

  2. "Reklamační řád" internetového obchodu JK-KOVO s.r.o. je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

  1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)

 2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

   1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
   2. zboží se již nevyrábí nebo nedodává

   3. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

  1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 3. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

  1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny JK-KOVO Sobotka s.r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

  1. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 Chráníme osobní údaje

 

Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

ANO     Máme osobní údaje* zaměstnanců, dodavatelů a/nebo zákazníků

(*jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další nezbytné osobní údaje)

ANO     Máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání

ANO     Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme

ANO     Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou u nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat).

ANO     Nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy
(kromě posudků o zdravotním stavu a práceschopnosti zaměstnanců).

ANO     Předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům a dodavatelům zavázaným mlčenlivostí

ANO     Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem

ANO     Máme osobní údaje v zamčené místnosti

ANO     Máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni

(pracovní smlouvy apod.)

ANO     Máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání

(plnění smluv, objednávek apod.)

ANO     Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností

(vedení účetnictví, mezd apod.)

ANO     Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů

(správa pohledávek, soudní/správní/jiné řízení apod.)

ANO     Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje

ANO     Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu

ANO     Zaměstnanci ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí

ANO     Zaměstnanci ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

ANO     Dodavatelé ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí

ANO     Dodavatelé ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

Odpovědi ANO znamenají, že principálně vše děláme v souladu s nařízením GDPR.

Pokud ne, učiníme vždy opatření potřebná k odpovědi ANO, pak máme opět vše v pořádku.

 

Název firmy:    JK-KOVO Sobotka s.r.o.

IČ: 275 20 692

Datum: 25.5.201830467 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!