e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
KategorieReklama:
e-shop zdarma

Reklamace

Platnost

Tento reklamační řád platí pro zboží nakoupené v internetovém obchodě JK-KOVO Sobotka s.r.o.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží, jenž bylo zakoupeno na JK-KOVO Sobotka s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list.
Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned (nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží) informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.


Záruční podmínky

Není-li na faktuře nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Prodávající se zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
  • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Prodávající v žádném případě neručí za škody, vzniklé zákazníkovi v důsledku neodborného zacházení


Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

V případě neoprávněné reklamace zboží zákazníkem (nebude-li zjištěna udaná závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) si zákazník zboží může vyzvednout osobně nebo mu může být zboží zasláno na jeho náklady.

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační podmínky

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace sídlo firmy JK-KOVO Sobotka s.r.o., Špálova 284, 50743 Sobotka.

Zboží je možno zaslat poštou na vlastní náklady nebo předat osobně na výše uvedené adrese.K reklamovanému zboží musí být přiloženo:

  • kopie daňového dokladu
  • průvodku s přesným popisem závad a jejich projevů

V případě reklamace nás můžete kontaktovat viz. Kontakt.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady provozovatele
Je-li reklamace uznána jako neoprávněná, bude veškeré náklady prodávajícího spojené s touto reklamací hradit v plné výši kupující.


Dopravní podmínky

Při převzetí zásilky je zákazník povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, atd.).
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu (viz. Kontakt). Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu.
Skrytou vadu zásilky je zákazník povinen oznámit dopravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů od data převzetí zásilky a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude dodržena, má dopravce právo reklamaci zamítnout.
Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

 30471 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!